Pokopališče Zdole - informacije

OBVESTILO

Obveščamo Vas, da je na pokopališču Zdole na voljo pesek za ureditev poti okoli grobov. Pesek bo na razpolago do vključno četrtka 27.10., zato Vas prosimo, da si do tega datuma uredite poti okoli grobov.  V petek 28.10. bo pogodbeni vzdrževalec uredil še površine pri vežici ter odstranil morebitni odvečni pesek, zato po tem datumu pesek ne bo več na razpolago.

 

 

POKOPALIŠKI RED NA POKOPALIŠČU ZDOLE

Obveščamo Vas, da je Svet KS Zdole na 5. redni seji, dne 27.5.2015,po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Krško, sprejel nov Pokopališki red za pokopališče Zdole. 

V skladu s Pokopališkim redom je pred vsakim pokopom izvajalec pokopa oz. družinski član dolžan opraviti prijavo pokopa na pokopališču Zdole pri upravljalcu pokopališča - KS Zdole. Hkrati se pred pokopom lahko pri upravljalcu pokopališča lahko naroči uporaba mrliške veže. 

Določila pokopališkega reda so obvezujoča, zato Vas prosimo, da jih  upoštevate. 

 

CENIK STORITEV

Svet krajevne skupnosti Zdole je dne 1. 4. 2015 na 4. redni seji sprejel nov cenik storitev, ki velja od 1. 6. 2015 dalje. 

Več v priponkah. 


Deli novico še z drugimi