Končana vaja državnega pomena NEK 2014

Krško, Ljubljana, 28. november 2014 - Državna vaja NEK 2014, ki je potekala 26. in 27. novembra 2014 na lokacijah v Krškem, Brežicah, Sevnici, Kostanjevici na Krki, v Celju, Mariboru, Novem mestu, Trbovljah in Ljubljani, se je končala včeraj ob 15.30. Vaja je bila predvsem štabna in redni del preverjanja načrtov zaščite in reševanja za ukrepanje ob morebitni nesreči v Nuklearni elektrarni Krško ter ob drugih jedrskih in radioloških nesrečah.

Po scenariju vaje je zaradi izrednega dogodka v Nuklearni elektrarni Krško prišlo do nevarnosti širjenja radioaktivnega oblaka v okolico in postopno do razglasitve najvišje, to je 3. stopnje radiološke nevarnosti. Poveljnik CZ Republike Slovenije je zato za vajo odredil več preventivnih in drugih ukrepov, vključno z razdelitvijo in zaužitjem tablet kalijevega jodida ter evakuacijo prebivalcev z območja treh kilometrov, delno pa tudi z območja desetih kilometrov okrog Nuklearne elektrarne Krško. Po prvi oceni bi takšna evakuacija zahtevala začasno namestitev 30 000 ljudi.

V vaji je sodeloval tudi štab Ciivilne zaščite Občine Krško.

Vaja je bila namenjena predvsem preverjanju odziva pristojnih na vseh ravneh (NEK, občine, regije, ministrstva, vladne službe), zato reševalne službe niso bile aktivirane in tudi prebivalci niso bili vključeni v dogajanje.

Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje in vodja vaje Darko But je ob koncu povedal: »Vaja je potekala po načrtu. Sodelovalo je več kot 370 udeležencev. Delovali so na lokacijah, predvidenih za delovanje ob takšni nesreči. Delovali so profesionalno, večjih težav med vajo ni bilo. Zveze so delovale, določene pomanjkljivosti so se pokazale le pri prenosu odločitev in usklajenosti delovanja. Temeljita analiza vaje bo narejena  v mesecu dni. «

Vajo je spremljal Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Romana Lah, namestnica glavnega republiškega inšpektorja, je vajo takoj po koncu ocenila tako: »Vaja je potekala skladno z načrti zanjo. Vsi udeleženci so sodelovali med seboj in preverjali rešitve v načrtih zaščite in reševanja. Nekaj nedorečenosti in neusklajenosti smo zaznali in jih bo treba v prihodnje odpraviti. Temu so vaje namenjene – tudi preverjanju in izboljšanju načrtov za ukrepanje.«

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanjePoglejte še

Deli novico še z drugimi